fbpx
ויצו הדסים

ויצו הדסים אבן יהודה

כשרב תרבותיות ומגוון מובילים להצלחה

בית חינוכי ערכי לנוער לקהילה חינוכית רב תרבותית.
בית הספר נוסד בשנת 1947.

בכפר קמפוסים שונים שמשלבים את מכלול העשייה הפדגוגית החברתית שבאים לידי ביטוי בערכים של שילוב החינוך פורמלי, וא-פורמלי כאחד כדוגמת תלמידים שונים מרחבי העולם, יחד עם נערים ונערות מהארץ לצד תלמידים הלומדים באבן יהודה.

הקמפוסים זוכים לליווי מקצועי ממוסד/חברה אקדמי/מומחה שמשקיעים תוכן חיצוני וניסיון פרקטי ואקדמי שבאמצעותו נוצרים שיתופי פעולה שונים.

יצירת קשר:

ערכים מובילים

היבט חינוכי- פדגוגי

היבט חוויתי מקצועי

(שילוב חינוך א- פורמלי אחר הצהריים)

היבט התנדבותי בקהילה

חזון ביה״ס

כל אחד יכול – הכפר שכולל את ביה״ס והפנימייה פועלים  לשילוב תפיסת חברתית מעצימה, שמעודדת עשיה ומעורבות חברתית.

ביה״ס מציע מגוון קמפוסים

הדגש הוא על אדם וחברה יש בכפר משק חקלאי שמהווה קרקע להנחלת ערכי למידה ועבודה, ערכי אהבת הארץ וערבות הדדית. בעל ענפים שונים צמחי בית ונוי וגידולי ירקות, מכוורות דבורים, מטע זיתים

קמפוס אומנות

בכפר קמפוס אומנות שכולל את תחומי: קולנוע, תאטרון, מוזיקה.

קמפוס מדעים ומחשבים

הכולל בתוכו מחשבים, סייבר, תקשוב, כימייה, ביולוגיה ופיזיקה.

קמפוס סביבה וקיימות

קמפוס שכולל: חקלאות, משק חקלאי, גאוגרפיה, אדם וסביבה.

קמפוס אדם וחברה

המכיל את תחומי הספורט, פסיכולוגיה סוציולוגיה, ניהול עסקי וחינוך פיננסי.

קמפוס שפות

שכולל בתוכו מגוון אפשרויות לרכישת ולימוד שפות: ערבית, אנגלית דיפלומטיה, ספרדית, צרפתית, רוסית.

צרו קשר עוד היום